O nás

Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice bolo zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb pre občanov mesta Bojnice, ako aj pre občanov z iných miest a obcí. Je rozpočtovou organizáciou mesta Bojnice s právnou subjektivitou.

Nachádza sa v tichej časti mesta Bojnice v blízkosti nemocnice s poliklinikou. V okolí 350 metrov sa nachádza nemocnica, poliklinika a 4 lekárne. Zastávka mestskej hromadnej dopravy a prímestskej dopravy je vzdialená 150 metrov resp. 350 metrov. Klienti, ale aj ich rodinní príslušníci, si môžu vychutnať prechádzku po centre mesta, okolí Bojnického zámku, ako aj po zoologickej záhrade, ktoré sú od zariadenia vzdialené do jedného kilometra. Približne dva kilometre od zariadenia sa nachádzajú Bojnické kúpele, ktoré svojou polohou, zložením termálnych vôd a klímou vytvárajú ideálne podmienky pre regeneráciu, liečebné procesy a oddych svojich hostí.

Pohľad na budovu 1

Pohľad na budovu 1

  

Pohľad na budovu 2

Pohľad na budovu 2

  

Pohľad na budovu 3

Pohľad zvonku 3

  

Ponúkame náležité pohodlie a komfort, pretože našim zámerom je vytvoriť všetkým našim klientom - prijímateľom sociálnej služby podmienky na aktívne prežitie ich života a uspokojenie ich potrieb vyplývajúcich z ich veku a zdravotného stavu.

Pohľad na budovu 4

Pohľad na budovu 4

  

Pohľad na budovu 5

Pohľad na budovu 5

Naše zariadenie prešlo v roku 2012 celkovou rekonštrukciou a rozrástlo sa o dva bezbariérové pavilóny. Vďaka rekonštrukcii sa pôvodná kapacita zvýšila z 23 lôžok na súčasných 41.

Budova zariadenia je rozdelená do piatich pavilónov. Pavilón A, C a D je určený pre imobilných klientov, ktorým je poskytovaná 24-hodinová starostlivosť. Pavilón D disponuje výťahom a celé priestorové vybavenie všetkých troch pavilónov pre imobilných klientov je riešené bezbariérovo, so zreteľom na spokojnosť a bezpečnosť našich klientov. Pavilón B je pre mobilných klientov, nachádza sa v ňom kancelária hlavnej sestry. V pavilóne E sa nachádza kuchyňa, práčovňa a administratívne kancelárie.

Disponujeme šestnástimi dvojposteľovými izbami a deviatimi jednoposteľovými izbami. Každá z izieb je vybavená šatníkovou skriňou, nočným stolíkom, lôžkom a stoličkou. V novovybudovaných pavilónoch má každá izba aj komodu. Každý klient má po dohode možnosť doplniť si zariadenie izby podľa vlastných predstáv vlastným nábytkom a televízorom.

Zariadenie izieb 1

Zariadenie izieb 1

  

Zariadenie izieb 2

Zariadenie izieb 2

Zariadenie izieb 3

Zariadenie izieb 3

  

Zariadenie izieb 4

Zariadenie izieb 4

    

Lôžko v predstavuje elektrická polohovacia posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou, hrazdičkou a stolíkom na lôžko. Pre zariadenie zabezpečujú lekársku starostlivosť všeobecní lekári zo zdravotného strediska Bojnice.

Okrem obytných izieb sú všetkým našim klientom k dispozícii spoločenské miestnosti s televízorom, jedáleň a areál s lavičkami.

Spoločenské priestory 1

Spoločenské priestory 1

  

Spoločenské priestory 2

Spoločenské priestory 2

Spoločenské priestory 3

Spoločenské priestory 3

 

Pohľad do záhrady

Pohľad do záhrady


Naše zariadenie poskytuje aj kultúrne a spoločenské vyžitie prostredníctvom spolupráce so Základnou umeleckou školou a s materskou školou v Bojniciach a klubom dôchodcov, ktorý sa nachádza hneď za našim zariadením. Príjemnú atmosféru a pohodu klientom vytvárajú aj pracovníci zariadenia, ktorí organizujú rôzne rozhovory, besedy, posedenia, ručné práce a kreatívne aktivity, ktoré nemalou mierou prispievajú k ich vyrovnanému duševnému zdraviu.