DAROVANIE 2% Z DANE

Údaje o prijímateľovi 2% z dane, ktoré potrebujete vyplniť vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

IČO: 52086992 (v tlačive sa zarovnáva vpravo)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): OBČIANSKE ZDRUŽENIE -"AKTÍVNY A DÔSTOJNÝ ŽIVOT SENIOROV"

Sídlo-ulica: Janka Kráľa Súpisné/orientačné číslo: 411/33

PSČ: 97201    Obec: Bojnice

Číslo účtu: SK70 0900 0000 0051 6247 7453

 

V tlačive presne uvádzajte všetky údaje aj obchodné meno právnickej osoby s pomlčkou a úvodzovkami.

Informácie o určenej právnickej osobe nájdete v Notárskej komore SR. 

 

Ďakujeme