Naše aktivity

Aktivita človeka má preventívny aj liečebný účinok. Činnosť a aktivita vedie k zvyšovaniu vnímavosti, záujmu o okolie, spokojnosti, flexibilite a celkovo k zlepšovaniu zdravotného stavu. Formy aktivít sú rôzne, dôležitý je hlavne sociálny kontakt, ktorý stimuluje záujem, komunikáciu a nadviazanie nových vzťahov.

K našim klientom - prijímateľom sociálnej služby pristupujeme individuálne, vzhľadom na ich potreby, záujmy a možnosti.

 

Aktivity v našom zariadení:

 

-        aktivita s prvkami biblioterapie, rozobratie obsahu prečítaného textu (názory a diskusia klientov)

-        tréning pamäti – napr. Meno, mesto..., doplňovanie porekadiel, prísloví, ľudových pesničiek, tajničky, spisovné

         slová, protiklady...

-        pracovno – tvorivé aktivity

-        aktivita s prvkami klimatoterapie

-        organizované hromadné vychádzky aj s imobilnými klientmi do blízkeho okolia

-        spoločenské hry – karty, PEXESO, PUZZLE, skladanie rozstrihaných obrázkov

-        oslavy jubilantov

-        oslava MDŽ, dňa matiek, mesiac úcty k starším

-        návšteva ZOO, grilovanie

 

Naše zariadenie v priebehu celého roka poskytuje aj kultúrne a spoločenské vyžitie prostredníctvom spolupráce so základnou školu, s materskou školou, základnou umeleckou školou v Bojniciach a s klubom dôchodcov, ktorý sa nachádza hneď za našim zariadením.