Up

Jedálny lístok

Hovädzie, bravčové a kuracie mäso má slovenský pôvod - t.j. bolo chované a zabité v SR.

 

OZNAM

 

V zmysle VZN-19-2023 o určení výšky úhrad za sociálne služby poskytované
Mestom Bojnice je od 1.2.2024 stanovená cena obeda pre dôchodcov mesta
Bojnice vo výške 4,50 EUR/obed.

Bojnice dňa 29.12.2023 Ing. Mgr. Richard Fodor
poverený vedením organizácie

 

O Z N A M  pre dôchodcov, ktorí majú záujem uhrádzať stravné lístky bezhotovostným bankovým prevodom

 Postup:

  1. Úhrada stravných lístkov a rozvozu prevodom na bankový účet číslo:

SK54 0900 0000 0050 6927 6067 vopred (príklad: stravné lístky na jún je potrebné zakúpiť najneskôr do 26. mája do 11,00 hodiny).

Do poznámky pre prijímateľa stravník uvedie meno a priezvisko a prípadný rozvoz stravy. Stravenky sa zakupujú jednorazovo na celý mesiac, jedálny lístok bude k dispozícii na stránke zariadenia: www.seniordombojnice.sk

 2. Stravník napíše e-mail - najneskôr 26. dňa do 11,00 hodiny na dve e-mailové adresy:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (v prípade PN zamestnankyne).

Do emailu napíše meno a priezvisko stravníka, presné dátumy,  na ktoré si objednáva obed a doplní záujem o rozvoz stravy.  Ako prílohu do e-mailu dá scan potvrdenia o úhrade stravných lístkov a rozvoze stravy. 

Upozornenie: vzhľadom na účty v rôznych bankách, vyžadujeme aby úhrada bola 26. dňa v mesiaci  do 11,00 hodiny pripísaná na náš účet (objednávanie surovín a tovaru  u dodávateľov).

 3. Odhlasovanie stravných lístkov e-mailom na vyššie uvedené e-maily 3 pracovné dni vopred do 11,00 hodiny (objednávanie surovín a tovaru u dodávateľov).  Do e-mailu je potrebné uviesť meno a priezvisko stravníka.

 

jedalny listok od 01.08.2024 do 31.08.2024
Date:
12 July 2024
 
jedalny listok od 01.07.2024 do 31.07.2024
Date:
18 June 2024
 
 
 
Powered by Phoca Download