Ďakujeme

Dňa 21.12.2021 navštívil naše zariadenie pre seniorov primátor mesta Bojnice - PhDr. František Tám, MBA v sprievode viceprimátora p. Jozefa Hatvanyiho. Prijímateľom sociálnej služby darovali vitamínové prípravky a zaželali pokojné prežitie vianočných sviatkov a Nový rok 2022 plný šťastia, zdravia a lásky.

 

Ďakujeme Občianskemu združeniu " Aktívny a dôstojný život seniorov" so sídlom v Bojniciach za finančný dar vo výške 1.500,00 € na materiálne vybavenie pre seniorov na rok 2021.