Oznamy

 Aktuálne oznamy

Oznamujeme stravníkom – dôchodcom mesta Bojnice, že od 1. apríla 2018 sa v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice č. 1-2018 zvyšuje cena stravného lístka za obed zo sumy 2,20 € na sumu 2,50 €.

 

Internetová stránka www. seniordombojnice.sk je v rekonštrukcii.