Up

Zverejňovanie

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie sú povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 (1)

Faktúry v roku 2018 (4)

Faktúry v roku 2017 (12)

Faktúry v roku 2016 (12)

Objednávky (8)

Objednávky ÚOS 2018 (1)

Zmluvy (51)

Faktúry v roku 2015 (12)

Faktúry v roku 2014 (12)

Faktúry (3)

Zmluvy o účtoch v banke + VOP (5)

 

Most downloaded files in this section

Objednávky v roku 2011 (Zverejňovanie/Objednávky)
Júl 2014 (Zverejňovanie/Faktúry v roku 2014)
Objednávky v roku 2013 (Zverejňovanie/Objednávky)
Objednávky v roku 2012 (Zverejňovanie/Objednávky)
Faktúry v roku 2013 (Zverejňovanie/Faktúry)
Powered by Phoca Download