Voľné miesta

V Zariadení pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice nemáme voľné miesto pre klienta.